Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. Lokman Hekim Journal does not charge any article submission or processing charges

Published via internet for three times a year (January, May, September).

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri açık erişimli olarak yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır. Makalelerin değerlendirilmesi veya basılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

 

ONURSAL EDİTÖRLER / HONORARY EDITORS IN CHIEF

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Vivian Nutton

 

BAŞEDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Y. Doç. Dr. Oya Ögenler

 

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 7, No 1 (2017): Ocak-Nisan 2017

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
  i-i
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
  ii-ii
Tüm Dergi - Whole Journal PDF
  iii-iii

Derleme - Review

Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi hemşirelik süreci-Evolutionary Development Of Nursing Process PDF
Meryem Türkan Erer, Meltem Akbaş, Gülay Yıldırım 1-5
Geleneksel Moğol Tıbbı Ve Türk Tıbbıyla Olan Bağlantıları Moğol Tıbbı Ve Türk Tıbb- Traditional Mongolian Medicine and Its Relations with Turkish Medicine PDF
H. Volkan Acar 6-14
Geç Osmanlı Döneminde Kadın, Doğum Ve Çocuk Sağlığı-Women, Birth and Children's Health in the Late Ottoman Period PDF
Yasemin Hamlacı 15-19

Araştırma Makalesi - Original Article

Eczacı Ressamlar: Spıtzweg, Whıte ve Recouvreur- Pharmacists As Painters: Spitzweg, White, and Recouvreur PDF
Halil Tekiner, Süheyl Furkan Konca 20-27
Türkiye'de Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Numarası Niçin 112? Tarih Perspektifinden Bir Değerlendirme - Why the Prehospital Emergency Call Number in Turkey is 112? A Historical Review) PDF
Hasan Erbay 28-32
Arşiv Belgelerine Göre XlX. Yüzyılda Karamürsel’de Çocuk Hastalıkları İle Mücadele- Struggle Against Childhood Diseases In Karamürsel In The 19th Century According To Archive Documents PDF
Elif Gültekin 33-40
ʿAlī B. Sehl Rabben Et-Ṭaberī’nin Firdevsu’l-Ḥikme Adlı Eserinde Hint Tıbbından “Tıp Öğrenciliği” ve “Tedavinin Değerlendirilmesi” Üzerine- On “Pupilage Of Medicine” and “Evaluation Of Treatment” From Indian Medicine In Firdaws Al-Ḥikma By ʿAlī B. Sahl PDF
Ahmet Acıduman 41-50

Monografi - Monograph

From Ancient Times To Our Days: The Stature’ Story- Antik çağdan günümüze boy ölçümünün tarihi PDF
Nada Boutrid 51-53


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.