Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. Lokman Hekim Journal does not charge any article submission or processing charges

Published via internet for three times a year (January, May, September).

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri açık erişimli olarak yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır. Makalelerin değerlendirilmesi veya basılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

 

ONURSAL EDİTÖRLER / HONORARY EDITORS IN CHIEF

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Vivian Nutton

 

BAŞEDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Y. Doç. Dr. Oya Ögenler

 

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 6, No 3 (2016): Eylül-Aralık 2016

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
  i-i
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
  ii-ii
Tüm Dergi - Whole Journal PDF
  iii-iii

Derleme - Review

Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış - Examples Of The Tradıtıonal Treatment Systems In The World: A General Overvıew PDF
Miray Arslan, Bilge Sözen Şahne, Sevgi Şar 100-105
Trabzon Vilayeti Hayvan Ekolojisinin Tarihsel Panoramasından Bir Örnek:Osmanlı Salnameleri- An Example From The Historical Panorama Of Animal Ecology Of The Trabzon Province: The Ottoman Annuals PDF
Şule Sanal, Mehmet Yavuz Erler, Ayşe Menteş Gürler 106-111
İstanbul'un İşgali Yillarinda Tibbiyede Tiyatro-Theatre at the Medical School During the Occupation of Istanbul PDF
Cihat Çınar Başekim, M.Engin Çoruh 112-116
Hitit Uygarlığında Bitkilerin Yeri-Plants in the Hittite Empire PDF
Selen Yeğenoğlu, Bilge Sözen Şahne, Elif Ulutaş 117-120

Araştırma Makalesi - Original Article

Dioskorides'in De Materia Medica İsimli Eserindeki Drogların Veteriner Hekimlik Alanında Kullanımları-Veterınary Usage Of Drugs In De Materıa Medıca Of Dıoscorıdes PDF
Vedat Rıfat Yıldırım 121-127
Türkiye’de Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ebelik Mesleğinin Durumu: Yasal Düzenlemeler, Eğitim Ve Araştırma-The State Of The Midwifery As A Professional Career In Turkey: Legal Regulations, Education And Research PDF
Zekiye Karaçam 128-136
İslam Dünyasında Hekim Andı Uygulaması Ve Hipokrat Andı’nın İzleri-Physıcıans Oath Practıce And Traces Of Hıppocratıc Oath In Islamıc Realm (Physıcıans Oath In Islamıc Realm) PDF
Önder İlgili, Serap Şahinoğlu, Ahmet Acıduman, Kemal Tuzcu, Şehriyar Şems 137-149
Osmanlı Mekteb-İ Tıbbiyesi’nde Bir Ermeni Hocanın Kaleminden Fransızca Arap Tıbbı Tarihi-Hıstory Of Arabıc Medıcıne Wrıtten In French By An Armenian Professor In Ottoman Mekteb-I Tıbbıye PDF
Emre Karacaoğlu 150-158
Farmakoloji İle Müzik Arasindaki Etkileşimin Araştirilmasi- Investigation Of Interaction Between Music And Pharmacology PDF
İsmail Ün 159-164
Bilimin Doğuşunu Tarihsel Süreklilik İçerisinde İrdeleme- Studying the Birth of Science in Historical Continuity PDF
Eyüp Erdoğan 165-173
Savaştaki Düşmanlardan Bir Diğeri: Tüberküloz-Another Enemy İn War: Tuberculosis PDF
Kadircan Keskinbora 174-184


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.