Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

YAZARLARIN DİKKATİNE !

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Lokman Hekim Dergisi 2018 Mayıs sayısından itibaren http://dergipark.gov.tr/mutftd adresinden yayımlanacaktır, makalelerinizi bu adrese gönderebilirsiniz.

ONURSAL EDİTÖRLER / CHIEF'DE ONURSAL EDİTÖRLER

Dr. İlter Uzel

BAŞEDİTÖR / BAŞKANI

Öğr. Üyesi Oya Ögenler

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2018): Ocak - Nisan 2018

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
 
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
 
Editörden - Editorials PDF
 
Tüm Dergi - Whole Journal PDF
 

Derleme - Review

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum Harmala L.) Bitkisinin Tütsü Olarak Kullanımı -The Use of Smoke Syrian Rue (Peganum harmala L.) in Eastern Mediterranean Region PDF
Saliha Kırıcı, Serpil Demirci Kayıran, Gonca Tokuz 1-12
Edebiyat ve Tarih Dünyasından Fizyoloji ve Tıp Alanındaki Nobel Ödülüne: Eric Richard Kandel -From the All World of Letters and History to the Nobel Prize in Physiology or Medicine: Eric R. Kandel PDF
Leyla Şahin, Neriman Ezgin, Özge Selin Çevik 13-22
Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”- Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su” PDF
Nilüfer Demirsoy, Cem Hakan Başaran, Sema Sandalcı 23-32
Moğollardan Anadolu’ya Bir Halk Hekimliği Tedavi Yöntemi: Deriye Çekme - A Folk Medicine Therapeutic Method From Mongols To Anatolia: Covering With Animal Skin PDF
H. Volkan Acar 33-46
Obstetrik Ultrason Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme ve Ebenin Rolü -An Assessment of Obstetric Ultrasound Usage and Its History PDF
Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Meltem Akbaş 47-53
Ahi Evran (1171-1261) ve Ahilik ile Hekimlik Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme - Ahi Evran (1171-1261) and an Assessment of Akhism and the Morality of Medicine PDF
Arif Hüdai KÖKEN, Nüket Örnek Büken 54-70

Araştırma Makalesi - Original Article

İbn Hubel ve eseri Kitābu’l-Muḫtārāt fī’ṭ-Ṭıbb’da omurga hastalık ve travmaları üzerine - On spinal disorders and traumas in Kitāb al-Mukhtārāt fī al-Ṭibb by Ibn Hubal PDF
Ahmet Acıduman, Uygur Er 71-81
Yanya Cephesinde Hekim Yardımı: Dr Süleyman Numan ve Balkan Felaketinde Sağlıkçı Desteği - Physician’s Help in Yanya (Ioannina) Corps: Dr Süleyman Numan and Support in Balkan Wars PDF
Kadircan H Keskinbora, Fahriye Kamer-Aras, Sevtap Yıldırır 82-90
Adana’da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909-1934)- A Missionary Hospital in Adana: Adana International Hospital / Adana American Hospital (1909-1934) PDF
Faruk Taşkın, Şerife Yorulmaz 91-110


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği Dergisi

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslı .