Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. Lokman Hekim Journal does not charge any article submission or processing charges

Published via internet for three times a year (January, May, September).

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri açık erişimli olarak yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır. Makalelerin değerlendirilmesi veya basılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

 

ONURSAL EDİTÖRLER / HONORARY EDITORS IN CHIEF

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Vivian Nutton

 

BAŞEDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Y. Doç. Dr. Oya Ögenler

 

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 6, No 1 (2016): Ocak-Nisan 2016

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
  i-i
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
  ii-ii
Tüm Dergi - Whole Journal PDF
  iii-iii

Derleme - Review

Bazı Tıbbi Bitkiler ve Onlara Ait Mitoslar - Some Medical Plants and Their Myths PDF
Nilay Tarhan, Miray Arslan, Sevgi Şar 1-9
Türk Halk Hekimliğinde Akupunktur ve Bağlantılı Teknikler - Acupuncture and Related Techniques in Turkish Folk Medicine PDF
H. Volkan Acar 10-18
Şamanizm’de Hastalık Kavramı ve Tedavi Yaklaşımları - Concepts of Disease and Therapeutic Approaches in Shamanism PDF
Müge Demir 19-24
Maddeden Manaya: Bitkiler ve Mevlana - From Objects to Spirit: Plants and Mevlana PDF
Selen Yeğenoğlu, Bilge Sözen Şahne 25-29


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.