Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. Lokman Hekim Journal does not charge any article submission or processing charges

Published via internet for three times a year (January, May, September).

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri açık erişimli olarak yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır. Makalelerin değerlendirilmesi veya basılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

 

ONURSAL EDİTÖRLER / HONORARY EDITORS IN CHIEF

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Vivian Nutton

 

BAŞEDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Y. Doç. Dr. Oya Ögenler

 

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 6, No 2 (2016): Mayıs - Ağustos 2016

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
  i-i
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
  ii-ii
Tüm Dergi - Whole journal PDF
  iii-iii

Derleme - Review

Geçmişten Günümüze Kına - Henna From Past To Present PDF
Elif Gizem Taşkıran, Sevgi Şar 30-37

Araştırma Makalesi - Original Article

Hemşirelik Tarihinde Bir Öncü “Safiye Hüseyin Elbi” - A Pioneer In The History Of Turkish Nursing “Safiye Hüseyin Elbi” PDF
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım 38-45
Anatomi Tiyatrolarından Galerilere Beden - Body: From Anatomical Theatres To Galeries PDF
Suzan Tepe Yılmaz, Cebrail Yılmaz 46-52
Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru: Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı? - The question whose answer was seeked a hunderd years ago: How should our health organizations be established? PDF
Müesser Özcan, Hatice Demir Küreci 53-60
XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-İ Şerîf’ Te “Rahmin Aşağı İnip Kapanması” Hastalığı ve Bu Hastalığa Modern Tıp Açısından Bir Bakış - A View To “The Falling Down And The Closure Of Uterus” in Yâdigâr İbn-i Şerîf PDF
Elif Gültekin, Rabia Zehra Bakar 61-64
Hekim Ḫayreddīn’in Ḫulāṣatu’-ṭ-Ṭıbb adlı eserinde yer alan “Ṭıbb-ı Nebevī” bölümü üzerine bir değerlendirme - An evaluation on the chapter “Tibb al-Nabawī” in Physician Ḫayr al-Dīn’s Ḫulāṣā al-Ṭibb PDF
Ahmet Acıduman 65-80

Monografi - Monograph

Türkiye Hilal-İ Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-Üs-Sanâa’sı 1920 Raporu - The Term Report of 1920 of Ladıes’ Art House of Turkısh Red Crescent Socıety PDF
Serap Torun 81-93
Türkiye’de İlk Tahnit Yönteminin Uygulayıcısı: Nurettin Ali Berkol - Implementer of the First Embalming Methods in Turkey: Nurettin Ali Berkol PDF
Ozan Turamanlar, Enis Uluçam 94-99


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.