Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. Lokman Hekim Journal does not charge any article submission or processing charges

Published via internet for three times a year (January, May, September).

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri açık erişimli olarak yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır. Makalelerin değerlendirilmesi veya basılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

 

ONURSAL EDİTÖRLER / HONORARY EDITORS IN CHIEF

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Vivian Nutton

 

BAŞEDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

Y. Doç. Dr. Oya Ögenler

 

lokman@mersin.edu.tr

Announcements

 

TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database - TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı

 
Lokman Hekim Journal has been accepted to the TÜBİTAK Ulakbim National Medicine Database.
We thank to our colleagues for their support.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi TÜBİTAK Ulakbim Ulusal Tıp Veritabanı'na kabul edilmiştir.

Değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

 

 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

Vol 7, No 2 (2017): Mayıs-Ağustos 2017

Table of Contents

Editörden - Editor's Note

İçindekiler - Table of Contents PDF
  i - i
Danışma Kurulu - Editorial Board PDF
  ii - ii
Tüm Dergi - Whole Journal PDF
  iii - iii

Derleme - Review

Türk Halk Hekimliğindeki Ocak Çeşitleri - Ocaks (Folk Healers) İn Turkish Folk Medicine PDF
H. Volkan Acar 54-72

Araştırma Makalesi - Original Article

Osmanlının Suriye’ye son hizmetlerinden Şam Tıp Fakültesi zorunluluktan mı kuruldu?- Was It An Obligation For Ottomans To Establish Damascus Medical Faculty As One Of The Final Services To Syria? PDF
Kadircan H. Keskinbora 73-81
Mersin ilinde bir kadın şifacı-A Woman Healer In Mersin PDF
Meryem Türkan Erer, Döndü Can 82-90
Malatya’da yaşanan bulaşıcı hastalıklar ve karantina uygulamaları (1889-1922)-Infectıous dısease ın Malatya and quarantıne applıcatıons (1889-1922) PDF
Cebrail Yılmaz, Nermin Ersoy 91-94
XVI. Yüzyılda Osmanli Mahkeme Kayitlarinda Atlarin Korunması- Horses Protection in the Ottoman Court Records in the XVIth Century PDF
Nurdan Kırımlıoğlu 95-109
Ebū Bekr Muḥammed B. Zekeriyyā Er-Rāzī’nin Kitābu’l-Manṣūrī Adlı Ünlü Eserinde Gebelerin ve Çocukların Tedbiri Üzerine- On Regimens of the Pregnant and the Children in Kitāb Al-Manṣūrī, the Famous Work by Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā Al-Rāzī. PDF
Ahmet Acıduman, Çağatay Aşkit 110-136


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.